Zosterin


Müasir insanda rast gəlinən bir çox xəstəlik və simptomlar (ilk olaraq, xroniki yorğunluq, immunitet zəifliyi, allergiya, dəri xəstəlikləri)  - əslində, qəbul etdiyimiz zəhərli məhsulların daimi təsirinin təzahürüdür. 

Sözsüz ki, əhalinin böyük çoxluğu hər gün yedikləri, içdikləri, nəfəs aldıqları və s. zəhərli maddələr haqqında bilmirlər ( bir çoxları, hətta bilmək belə istəmirlər). 

Detoksifikasiya üçün birinci addım - zəhərin orqanizmə axınını dayandırmaqdır. Təəssüf ki, əksəriyyət üçün (əsasən də, böyük şəhər sakinləri üçün)  bu, günümüzdə çox çətindir.

Geriyə qalan yol, zəhərin ən azından bir hissəsini orqanizmdən xaric etmə imkanına sahib olan təbii əsaslarda antidot tətbiq etməkdir.

Belə məhsullardan biri, xüsusi texnologiya ilə yosundan hazrılanan "Zosterin Ultra" məhsuludur.

Bu məhsulun makromalekulyar komponentləri toksik metallarla birləşərək və bağırsaqdakı digər başqa komponentlər qanın zəhəri sormasının qarşısını alır.

Bununla yanaşı, "Zosterin Ultra"da yer alan mikromalekulyar komponentlər də bağırsaqdan qana keçir və qan dövranında yerləşən həmin zəhərli maddələri (ilk növbədə metalları) sorur. Daha sonra isə meydana gələn kompleksi sidik vasitəsilə ifraz edir. 

Bu vəziyyətdə, təbii preparat olan "Zosterin Ultra" qana daxil olan zəhərli maddələrin qarşısını alır və eyni zamanda da aktiv şəkildə artıq qana daxil olmuş zəhərli maddələri qandan təmizləyir.